Novinky

Vážení občané, milí přátelé, kolegové,
pod obrázkem Podolského přístaviště najdete stručný přehled událostí a novinek, které se mě, mých přátel nebo mojí činnosti bezprostředně týkají. V případě, že je zde pozvánka na nějakou akci, budu rád, když přijdete a aktivně se zapojíte. Pokud budete chtít nějakou záležitost více prodiskutovat či získat více informací, obraťte se na mě, prosím, prostřednictvím kontaktního formuláře.

7. 9. 2019  Právě jsme se s Lenkou zúčastnili svatby našich kamarádů Zuzky a Luďka. Měl jsem tu čest být jedním ze dvou fotografů (byť neoficiálním), tak snad se výsledek bude novomanželům líbit a my přejeme dlouhá a šťástná léta spolu!

2. 9. 2019  V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky proběhla za účasti ministra životního prostředí vernisáž putovní výstavy ke 100 letům od založení Vodohospodářského institutu v Praze v Podbabě. Jako autora výstavy mě velmi těší, že se kromě sněmovny zastaví i na našich předních 12 veřejných univerzitách.

29. 8. 2019  Shodou okolností v těchto dnech vycházejí dva příspěvky, v nichž se věnuji složitosti problematiky sečí travních porostů v naší městské části. Jeden si můžete přečíst v zářijovém čísle časopisu Tučňák, druhý formou rozhovoru na webu Pražského patriota.

29. 8. 2019  O další, z pohledu geografa zajímavé evropské destinace byla doplněna sekce Cestování. Třeba v nich naleznete tipy na výlet. Jednotlivými snímky jsem se snažil vyjádřit spíše než reálie atmosféru a pocity z navštívených míst.

13. 8. 2019  Koupaliště Lhotka má problém se zásobováním přírodní vodou a v tuto chvíli musí být doupouštěno z vodovodu, což není ani etické, ani ekonomické. O situaci víme a řešíme ji, o koupání v čisté vodě lidé nepřijdou.

13. 8. 2019  V minulých dnech jsem se s manželkou zúčastnil zahajovací session mezinárodního festivalu řemeslných piv „London Craft Beer Festival“. Ochutnávka to byla naprosto vynikající a povedenou akci mohu všem milovníkům pivních speciálů vřele doporučit. Více ve fotogalerii.

5. 8. 2019  Orchestr BERG vystoupil v monumentální hale Vodohospodářského instutu T. G. Masaryka v rámci projektu „Hudba k siréně“, který ve spolupráci s Českým rozhlasem v přímém přenosu přináší hudební podkres do pravidelného testu varovných sirén. Šlo o velmi nevšední zážitek.

5. 8. 2019  V souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví do konce prázdnin vyměníme písek v 66 dětských hřištích ve správě MČ Praha 4. Děti však spíše než hygienické hledisko ocení zlepšení jeho estetických a herních kvalit. Braničtí už si změny všimli.

2. 8. 2019  Na webu časopisu Týden bylo zveřejněno video k aktuálnímu, velmi zajímavému projektu, který právě ve Vodohospodářském institutu T. G. Masaryka řešíme. Jde o stanovení drog a jejich metabolitů v městských odpadních vodách, podle kterého můžeme studovat chování obyvatel a cíleně se třeba podílet na prevenci. Těšme se na slibnou budoucnost.

26. 7. 2019  Naše nové biotopové koupaliště Lhotka má problémy se zásobováním vodou. Jako hydrolog-vodohospodář považuji za správné na současnou neuspokojivou situaci poukázat a jako radní pro životní prostředí je mojí povinností najít dlouhodobé a racionální řešení. Věci se již daly do pohybu.

24. 7. 2019  Městská část Praha 4 usiluje o pilotní realizaci revitalizace vnitrobloku „Halasova“ spoluprací se studenty České zemědělské univerzity a místními občany. Ve spolupráci se spolkem Bieno studenti architektury představili 11 různých návrhů řešení. Těším se na spolupráci se všemi aktéry a participativní setkání s místními obyvateli k výsledné podobě vnitrobloku.

11. 7. 2019  Koncem června se uskutečnil druhý ročník Ekodne na Praze 4. Projekt, který zlepšuje prostředí škol a jejich okolí, do nějž se zapojili studenti, učitelé, dobrovolníci z MČ Praha 4 a dobrovolníci z firemního sektoru, jsem jako radní pro životní prostředí rád podpořil.

11. 7. 2019  Již po druhé se MŠ a ZŠ z Prahy 4 zapojily do projektu „Záhony pro školky“. Tuto aktivitu jsem za MČ Praha 4 milerád podpořil, děti se dobře bavily a já se těším na další povedený ročník.

30. 6. 2019  Městská část Praha 4 umožní ekologicky vytřídit oleje a tuky. S touto myšlenkou jsem se jako radní pro životní prostředí a zároveň hydrolog-vodohospodář od počátku ztotožnil. Uvidíme, zda se pilotní provoz na 5 vytipovaných stanovištích tříděného odpadu osvědčí.

24. 6. 2019  V prázdninovém čísle radničního časopisu Tučňák vyjde můj příspěvek k tématu správy životního prostředí v naší městské části, kdy prioritou musí být zajištění čistoty veřejných prostranství a až poté lze vymýšlet a realizovat další, byť bohulibé nápady.

20. 6. 2019  Rada MČ Praha 4 včera schválila dotační program na podporu akumulace a využití srážkových vod, kterým jsem zrevidoval původní návrh předchozího radního vysoutěžené (typizované) nádoby darovat. Věřím, že takto si občané budou moci narozdíl od původního návrhu vybrat takovou retenční nádrž, která jim rozměrově, vzhledově i materiálově bude nejlépe vyhovovat a využijí ji k zamýšlenému účelu.

30. 5. 2019  K oslavám 100. výročí od založení Vodohospodářského institutu jsem pro zaměstnance zorganizoval plavbu historickým parníkem Vltava z Podbaby pod Karlův most a zpátky. Bylo nádherné počasí, čepované pivo, skvělá uvolněná nálada. A bylo vidět, že si to více než stovka lidí náramně užila. Více ve fotogalerii.

19. 5. 2019  Chcete být slyšet? Potřebujete se poradit? Tíží Vás něco v naší městské části nebo naopak máte nápad pro její rozvoj, který si nechcete nechat jen pro sebe? Sjednejte si se mnou schůzku nebo za mnou přijďte na radnici. Těším se na Vás.

13. 5. 2019  Srdečně Vás zvu na putovní výstavu při příležitosti 100. výročí od založení Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Výstava, kterou jsem autorsky zaštítil a která se kromě 12 veřejných univerzit zastaví i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, nabízí historický exkurz i průřez současným výzkumem a širokým záběrem vědeckého působení naší instituce v oblasti vody a vodního hospodářství.

11. 5. 2019  Ve 2. květnovém týdnu jsem se zúčastnil několika velmi důstojných pietních akcí, kde jsme společně se zástupci radnice, Armády ČR a České obce sokolské vyjádřili úctu hrdinům a obětem pražského povstání a konce 2. světové války.

24. 4. 2019  Rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 4 jsem byl zvolen uvolněným radním pro životní prostředí a místní Agendu 21. Této volby si velmi vážím a v souladu s představenými Vizemi pro Prahu 4 (vizte záložku vpravo nahoře) se vynasnažím udělat maximum možného ve prospěch občanů a environmentálního rozvoje Prahy 4.

22. 3. 2019  Při příležitosti Světového dne vody jsem byl pozván do Studia 6 České televize pohovořit o průběhu letošní zimy a jejího vlivu na zmírnění dlouhodobého sucha.

25. 2. 2019  V březnovém čísle radničního časopisu Tučňák vyjde můj příspěvek k tématu umělých biotopů, které bych rád dále rozvíjel, podporoval a bude-li vůle, tak i na území naší městské části zrealizoval.

17. 1. 2019  Rozhodnutím Rady MČ jsem byl jmenován členem redakční rady časopisu Tučňák, který pravidelně dostávají všichni občané naší městské části do svých schránek. Věřím, že se mi s kolegy podaří dát našemu časopisu novou, čtenářsky přívětivější tvář.

20. 12. 2018  Rozhodnutím Rady MČ Praha 4 jsem byl jmenován členem komise rady pro životní prostředí a členem rady pro místní Agendu 21. Těším se na spolupráci s Vámi, přijďte na jednání.

5. 11. 2018  Městský soud v Praze vyhověl stížnosti naší oblastní organizace na výsledek voleb podaný mým jménem na přezkum volebního výsledku. Rozhodnutím jsme pro naše hnutí získali 8. mandát a výrazně tak posílili náš zastupitelský klub.

8. 10. 2018  Ve volbách 2018 do zastupitelstev obcí jsem obhájil svůj mandát za hnutí ANO na další čtyřleté období jako zastupitel MČ Praha 4. Velmi mě těší druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů, čehož si velmi vážím a svým voličům za ně děkuji.